გავხდეთ შეუცვლელი ოფის–მენეჯერი!

ეს officell-ის პირველი ბლოგია, ამიტომ ეს იმ თემატიკის გარკვეულია ანონსია, რომელსაც ამ ბლოგზე მომავლში შეხვდებით. პირველივე ბლოგი ოფის-მენეჯერის საქმიანობასთან კავშირში გვინდოდა რომ ყოფილიყო, რადგან ეს ბლოგი … ვრცლად გავხდეთ შეუცვლელი ოფის–მენეჯერი!